Clip bạn đọc

Xem di chuyển cây cổ thụ hơn 100 tuổi không cần chặt

Hoài Hương

ANTĐ -Khi thực hiện một dự án phát triển, người League City, một thành phố thuộc quận Galveston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, đã sử dụng công nghệ di chuyển cây cổ thụ hơn 100 tuổi đến "khu nhà mới", thay vì đốn hạ nó.

Xem di chuyển cây cổ thụ hơn 100 tuổi không cần chặt ảnh 1

Hãy xem người League City, một thành phố thuộc quận Galveston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, di chuyển cây cổ thụ 100 tuổi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC