Kinh doanh

Xác định lại giá ô tô nhập khẩu diện biếu, tặng, Hải quan thu thêm gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế

Nhật Linh
ANTD.VN - Tổng số tiền thuế mà cơ quan hải quan ấn định với ô tô nhập khẩu theo diện biếu, tặng là hơn 14.400 tỷ đồng, cao hơn gần 5.000 tỷ đồng so với số thuế theo kê khai của người khai hải quan.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính tổng hợp từ báo cáo của các cục hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh nhập khẩu mặt hàng xe ô tô chở người theo loại hình quà biếu, tặng từ năm 2012 đến 31/5/2022, tổng số tiền thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng theo kê khai của người khai hải quan là 9.476 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng số tiền thuế cơ quan hải quan xác định giá theo quy định, ấn định số thuế phải nộp là 14.403 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế chênh lệch tăng thêm sau khi cơ quan hải quan xác định trị giá, ấn định so với số tiền thuế người khai hải quan tự kê khai là 4.927 tỷ đồng. Số tiền này được thu đủ trước khi thông quan hàng hóa.

Như vậy, có thể hiểu sau khi xác định lại giá, giá tính thuế đối với ô tô nhập khẩu diện biếu tặng đã tăng thêm bình quân khoảng 1/3 so với giá khai báo của người khai hải quan.

Xác định lại giá ô tô nhập khẩu diện biếu, tặng, Hải quan thu thêm gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế ảnh 1

Số thuế đối với ô tô nhập khẩu diện biếu, tặng do người khai hải quan tự xác định thấp hơn nhiều so với ấn định của cơ quan hải quan

Bộ Tài chính cũng cho biết, theo các quy định hiện hành, người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung tự kê khai và tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan trong trường hợp có căn cứ xác định trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định không phù hợp...

Đồng thời, xe biếu tặng không được miễn giảm thuế mà phải nộp thuế như xe nhập khẩu thương mại khi làm thủ tục hải quan.

Trên cơ sở khai báo của người khai hải quan, cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra, xác định lại trị giá tính thuế theo quy định và ấn định số thuế còn thiếu đối với xe ô tô nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng, người khai hải quan phải nộp đủ số tiền thuế trước khi thông quan, giải phóng hàng hóa.

Tuy nhiên, do đặc thù của loại hình này là hàng hóa không có chứng từ mua bán như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại nên Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá kê khai của người khai hải quan không phù hợp thì cơ quan hải quan có quyền xác định trị giá hải quan theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan trước khi thông quan, giải phóng hàng hóa.

Để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế xe biếu tặng, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phải thường xuyên rà soát kết quả xác định giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu theo loại hình quà biếu tặng. Đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế nội địa để thu thuế thu nhập.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC