Đời sống

Vướng mắc khi giải quyết chế độ hưu trí với lao động làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn

An Nhiên
ANTD.VN - Theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội một số địa phương, trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội có phát sinh vướng mắc về điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, một số địa phương phản ánh trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội có phát sinh vướng mắc về điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội một số địa phương đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020.

Theo đó, đơn vị sử dụng lao động căn cứ vào các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn qua từng thời kỳ để xác định thời gian công tác của người lao động tại các địa bàn nêu trên và đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ hưu trí.

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 và điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về các trường hợp người lao động được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nếu có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đồng thời quy định Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vì vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội chưa có căn cứ để giải quyết hưởng lương hưu ở độ tuổi thấp hơn đối với người lao động. Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, sớm có hướng dẫn việc giải quyết đối với các trường hợp nêu trên để có căn cứ trả lời đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC