Vietnam Airlines chuyển sang công ty cổ phần từ ngày 1-4

ANTĐ - Sáng qua 12-3, Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã được tổ chức. Doanh nghiệp này sẽ chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1-4-2015.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP có tên giao dịch là Tổng công ty Hàng không Việt Nam, tên tiếng Anh là Vietnam Airlines JSC., với ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng không, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải hàng không, sửa chữa bảo dưỡng tàu bay, động cơ, phụ tùng, vật tư thiết bị hàng không… Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên là các ông: Phạm Viết Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Ngọc Minh - Tổng Giám đốc; ông Lưu Văn Hạnh, ông Nguyễn Huy Tráng - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Xuân Minh, Thành viên Hội đồng quản trị.