Video: “Cẩu tặc” tấn công lại chủ nhà khi bị phát hiện

Giang An - T. Loan
ANTD.VN - Câu trộm chó nhưng bị phát hiện, thay vì bỏ chạy, hai tên “cẩu tặc” manh động tấn công lại chủ nhà. Chúng chỉ bỏ đi khi thấy có thêm người cầm gậy lao ra hỗ trợ.