Kinh doanh

Từ ngày 31-03-2021: Sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM?

Hà Loan

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước dự định sẽ bổ sung quy định yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ sẽ thực hiện việc phát hành thẻ nội địa mới là thẻ chíp, không phát hành thẻ từ, kể từ ngày 31/3/2021.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN (Thông tư 19), quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Một trong những điểm quan trọng là Ngân hàng Nhà nước sửa đổi lộ trình chuyển đổi thẻ ATM nội địa từ thẻ từ sang thẻ chíp.

Theo đó, hiện nay, tại Thông tư số 19, lộ trình này được quy định như sau: Đến 31/12/2019, ít nhất 60% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của các ngân hàng, tổ chức tín dụng tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Đến 31/12/2020, tỷ lệ này tăng lên 60% và đến 31/12/2021, tỉ lệ này đạt 100%.

Từ ngày 31-03-2021: Sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM? ảnh 1

Sẽ dừng phát hành thẻ ATM công nghệ từ

Tuy nhiên, tại dự thảo lần này, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định trên như sau: Từ 31/3/2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ nội địa mới là thẻ chip, không phát hành thẻ nội địa mới là thẻ từ.

Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, quy định mới đặt ra thời hạn bắt buộc các tổ chức phát hành thẻ khi phát hành thẻ mới phải là thẻ chip nội địa để các ngân hàng tích cực trong công tác phát hành thẻ chip cho các chủ thẻ và đặc biệt bố trí nguồn nhân lực, kinh phí trong việc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip để không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng thẻ của khách hàng.

Cùng với đó, cần ngăn ngừa hiện tượng một số ngân hàng vẫn tiếp tục phát hành thẻ mới là thẻ từ cho khách hàng, ảnh hưởng đến lộ trình chuyển đổi thẻ chip nội địa năm 2021.

Cùng với nội dung này, Ngân hàng Nhà nước cũng gia hạn thời hạn yêu cầu toàn bộ các ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa thêm 1 năm so với quy định cũ, tức là đến ngày 31/12/2021.

Việc gia hạn này để phù hợp với tiến độ triển khai thực tế về chuyển đổi các thiết bị chấp nhân thẻ của các ngân hàng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC