Từ hôm nay, 15/4: Chính thức áp dụng quy định mới nhất về luân chuyển vị trí công tác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực y tế là từ đủ 2-5 năm, không xét Lao động tiên tiến với cá nhân tuyển dụng dưới 6 tháng…là những quy định có hiệu lực từ hôm nay, 15/4.

Thông tư 01/2024/TT-BYT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong vực y tế tại địa phương có hiệu lực từ 15/4.

Tại Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-BYT quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác là từ đủ 2-5 năm theo đặc thù của từng vị trí công tác. Thời điểm chuyển đổi công tác tính từ ngày có quyết định hoặc theo văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác đó.

Trường hợp các quyết định và văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác được ban hành đà trước ngày 15/4 thì được xét để tính thời gian đảm nhận vị trí công tác đó.

Trường hợp đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí này khác với các vị trí còn lại của đơn vị đô thị đơn vị báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp, việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Ngoài ra, Thông tư 01/2024/TT-BYT còn nêu rõ Thủ trưởng các đơn vị quy định cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với từng vị trí của đơn vị dựa trên: Danh mục vị trí công tác y tế yêu cầu chuyển đổi định kỳ; Tình hình thực tế tại đơn vị.

Về danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực y tế, theo Điều 2 Thông tư 01/2024/TT-BYT, các vị trí công tác trong lĩnh vực y tế phải định kỳ chuyển đổi là các vị trí thực hiện công việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn, thay đổi, bổ sung, công bố các loại giấy phép..

Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”. Theo Điều 8 Nghị định này, người được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, có tài năng, có nhiều thành tích xuất sắc trong nghề, được người bệnh, đồng nghiệp và Nhân dân tin cậy, kính trọng;

Có thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành y tế từ 20 năm trở lên, trong đó có từ 10 năm trở lên trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế; Có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế....

Thông tư 1/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Theo đó, Khoản 5 Điều 1 Thông tư 1/2024/TT-BNV nêu rõ, từ 15/4, các cá nhân mới tuyển dụng dưới 6 tháng thì không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Đối với cá nhân chuyển công tác hoặc được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thực hiện.

Trường hợp công tác ở cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.