Đời sống

Từ 1-9: Người bị tước quân tịch hoặc danh hiệu CAND vẫn có thể được hưởng lương hưu

H.L
ANTD.VN - Quy định về điều kiện hưởng lương hưu với người bị tước quân tịch hoặc danh hiệu CAND, với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn… là những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số quy định của Thông tư 59/2015 hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực thi hành từ 1-9.

Về điều kiện hưởng lương hưu với người bị tước quân tịch hoặc danh hiệu CAND, Khoản 13 Điều 1 Thông tư 06/2021 quy định:

Người lao động quy định tại điểm đ, e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội bị tước quân tịch hoặc tước danh hiệu Công an nhân dân thì điều kiện hưởng lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 và khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và hướng dẫn tại Thông tư này.

Theo quy định trên, các đối tượng bị tước quân tịch hoặc tước danh hiệu Công an nhân dân (sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí…) sẽ được hưởng chế độ hưu trí nếu đáp ứng đủ các điều kiện dành cho người lao động bình thường.

Trong khi đó, nếu không bị tước quân tịch, danh hiệu Công an nhân dân, những người này sẽ được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với người lao động thông thường có cùng điều kiện.

Quy định này được bổ sung nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội hiện nay.

Bên cạnh đó, Thông tư 06/2021 cũng bổ sung thêm quy định liên quan đến việc xét tuổi của thân nhân người lao động (NLĐ) để hưởng chế độ tuất hằng tháng. Thời điểm xem xét tuổi trong trường hợp này được xác định là kết thúc ngày cuối cùng của tháng người lao động chết.

Khi giải quyết chế độ tử tuất nếu hồ sơ của thân nhân NLĐ không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 1/1 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở giải quyết chế độ tử tuất.

Việc xác định mức thu nhập của thân nhân NLĐ để làm căn cứ giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật BHXH được xác định tại tháng NLĐ chết.

Thông tư này còn nêu rõ, thân nhân người lao động đã được giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà sau đó có thu nhập cao hơn mức lương cơ sở thì vẫn được hưởng trợ cấp theo quy định.

Ngoài ra, người lao động đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH đồng thời là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng khi chết thì thân nhân của người đó được lựa chọn giải quyết chế độ tử tuất với mức hưởng cao hơn của một trong hai đối tượng trên khi chết.

Cũng theo Thông tư 06/2021, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà có từ đủ 20 năm trở lên đóng BHXH bắt buộc không theo đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ hưu có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được áp dụng quy định mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC