Chính trị - Xã hội

Từ 1-7-2013: 9 triệu đồng mới nộp thuế thu nhập cá nhân

Yên Hưng
ANTĐ - Sáng qua 22-11, với 85,74% đại biểu tán thành nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng và 89,16% đại biểu tán thành toàn văn, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật này sẽ được áp dụng từ ngày 1-7-2013.

Từ 1-7-2013: 9 triệu đồng mới nộp thuế thu nhập cá nhân ảnh 1
Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng,tăng hơn 2 lần so với mức cũ

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108  triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình UBTVQH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá tiêu dùng để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Dự thảo Luật khi trình trước Quốc hội đã nâng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên mức 9 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên mức 3,6 triệu đồng/tháng, đã nhận được đa số ý kiến tán thành. Tuy nhiên trong quá trình thảo luận, vẫn còn ý kiến cho rằng, việc nâng mức GTGC như quy định của dự thảo luật là chưa hợp lý, đưa thuế TNCN trở thành thuế thu nhập cao, thu hẹp quá lớn số lượng người nộp thuế; tác động đến nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước (NSNN); không bảo đảm mục tiêu điều tiết thu nhập; không bảo đảm công bằng xã hội. UBTVQH cho rằng, những ý kiến nêu trên là đúng, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì mục tiêu ban đầu của Luật Thuế TNCN là rất khó khăn. Việc điều chỉnh mức GTGC là nhằm chia sẻ khó khăn, động viên, hỗ trợ người hưởng lương có thêm thu nhập, góp phần kích cầu tiêu dùng. 

Luật sửa đổi cũng quy định các khoản thu nhập khác không phải chịu thuế là các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

Luật cũng đã sửa đổi khoản 5, điều 3 về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Các khoản thu nhập phải chịu thuế là thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC