Đời sống

Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương”

Hoàng Ngãi
ANTĐ - Tâm hồn trẻ thơ được phản ánh qua những bức tranh mộc mạc của các cháu thiếu nhi trường tiểu học Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội, trong cuộc thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương”.
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 1
Tranh của em Phan Nguyễn Đình Đình, lớp 4A trường tiểu học Thượng Thanh

Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 2
Tranh của em Nguyễn Ngọc Ánh, lớp 4A trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 3
Tranh của em Bùi Anh Ngọc, sinh ngày 4-9-2004, trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 4
Tranh của em Nguyễn Hà Trang, lớp 4C trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 5
Tranh của em Nguyễn Tuấn Anh, trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 6
Tranh của em Phạm Hải Yến, lớp 4D trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 7
Tranh của em Vũ Cẩm Xuyên, lớp 4D trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 8
Tranh của em Hà Trang, lớp 5D trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 9
Tranh của em Lại Cao Mai Linh, lớp 4D trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 10
Tranh của em Nguyễn Quang Huy, lớp 4A trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 11
Tranh của em Nguyễn Thu An, lớp 5E trường tiểu học Thượng Thanh
Tranh học Thượng Thanh dự thi “Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” ảnh 12
Tranh của em Nguyễn Thị Hương Giang, lớp 4A, trường tiểu học Thượng Thanh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC