Kinh doanh

Tiếp tục áp thuế tự vệ đối với phôi thép nhập khẩu vào Việt Nam

Hà Linh
ANTD.VN - Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, mức thuế mới sẽ được áp dụng từ ngày 22-3-2017, ngay sau khi mức thuế cũ kết thúc.

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, từ ngày 22-7-2017, mức thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài trong giai đoạn từ 22-3-2017 đến ngày 21-3-2018 sẽ tiếp tục được áp dụng, nhưng giảm so với trước đó.

Cụ thể, thuế tự vệ đối với phôi thép là 21,3% và thép dài là 13,9%.

Trước đó, ngày 18-7-2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Mức thuế tự vệ đối với phôi thép là 23,3% và thép dài là 15,4% sẽ kết thúc vào ngày 21-3-2017.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC