Chính trị - Xã hội

Thu nhập vãng lai trên 1 triệu đồng mới phải nộp thuế

Cao Thắng
ANTĐ - Theo quy định mới của Bộ Tài chính, kể từ ngày 19-9-2011, các khoản thu nhập vãng lai trên 1 triệu đồng mỗi lần mới bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thay cho mức trên 500.000 đồng như hiện nay.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ, tiền chi khác cho cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ 1 triệu đồng mỗi lần trở lên mới phải khấu trừ thuế trước khi chi trả. Mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, những trường hợp cá nhân thu nhập dưới 48 triệu đồng mỗi năm nếu độc thân và dưới 67,2 triệu đồng mỗi năm hoặc dưới 86,4 triệu đồng một năm nếu có 2 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng... chưa nằm trong diện phải nộp thuế. Điều kiện là cá nhân phải làm cam kết nộp cho cơ quan chi trả. Căn cứ vào đơn cam kết, đơn vị chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC