Kinh doanh

Thu ngân sách tăng gần 16% so với cùng kỳ

Anh Tú
ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách Nhà nước tháng 3-2014 ước đạt 57.950 tỷ đồng. Lũy kế thu quý I năm 2014 đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng chi ngân sách tháng 3 ước đạt 82.190 tỷ đồng, luỹ kế chi quý I ước đạt 232.160 tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán.

Cụ thể, thu nội địa tháng 3 ước đạt 37.000 tỷ đồng, lũy kế thu quý I đạt 133.680 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tình hình thu nội địa 3 tháng đầu năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012 và năm 2013.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC