Kinh doanh

Thu 6.834 tỷ đồng từ mua bán vàng

Anh Tú
ANTĐ - Vụ Kế toán - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 25-9, NHNN đã tổ chức 61 phiên đấu thầu vàng và bán ra 59,87 tấn vàng. 

Thu nhập từ bán vàng của NHNN sau 61 phiên đấu thầu (sau khi trừ chi phí liên quan) là  6.834 tỷ đồng. NHNN đã thực hiện quản lý, hạch toán, nộp NSNN theo đúng quy định. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC