Đời sống

Thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ đào tạo việc làm cho lao động bị ảnh hưởng Covid-19 thế nào?

An Nhiên
ANTD.VN - Trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP còn vướng mắc cần tháo gỡ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ đào tạo việc làm cho lao động bị ảnh hưởng Covid-19 thế nào? ảnh 1

Mức hỗ trợ đào tạo tối đa cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 1,5 triệu đồng/người/tháng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định tại Điều 9 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì thời hạn người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 30/6/2022.

Bên cạnh đó, tại Điều 12 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định, trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy định (nghĩa là, thời hạn chậm nhất là hết ngày 11/7), Sở LĐ-TB&XH xem xét, quyết định việc hỗ trợ.

Từ những quy định trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam băn khoăn, đối với những quyết định hỗ trợ ban hành sau thời hạn quy định (sau ngày 11/7/2022) thì cơ quan bảo hiểm xã hội có tiếp nhận để chuyển kinh phí cho đơn vị sử dụng lao động không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét để kịp thời có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng, trong 6 tháng. Tổng kinh phí dự kiến chi cho chính sách này là 4.500 tỉ đồng được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị được tính từ ngày 1/7/2021 đến hết 30/6/2022.

Tuy nhiên, theo thống kê của các địa phương, tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ còn rất chậm so với mục tiêu và khó về đích đúng hạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC