Kinh doanh

Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng

Anh Tú
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng miếng trên địa bàn.

Nội dung thanh tra bao gồm việc chấp hành các quy định của Nhà nước, NHNN về việc cấp phép và chế độ thông tin báo cáo tình hình kinh doanh, mua bán vàng miếng. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Đồng thời thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các loại vàng miếng được phép mua, bán; việc niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua, bán vàng miếng. Các biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và nguồn nhân lực tại đơn vị và các đơn vị liên quan, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định thời gian thanh tra cụ thể đối với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng được thanh tra.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ chủ trì trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm cán bộ NHNN, Sở Công thương, công an, quản lý thị trường để tiến hành thanh tra và xử lý vi phạm (nếu có) tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được thanh tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC