Chính trị - Xã hội

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động vào tháng 5 hàng năm

Thư Kỳ
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. 

Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 1 đến 31-5 hàng năm.

Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phải ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với các mục tiêu cụ thể và chứa đựng thông điệp thúc đẩy hành động, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, hướng vào những vấn đề trọng tâm, nổi cộm mà cộng đồng doanh nghiệp, xã hội dư luận quan tâm. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6-4-2017 và thay thế việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC