Văn hóa - Giải trí

Sử dụng ngân sách Nhà nước, các cuộc thi nghệ thuật buộc phải... tiết kiệm

Hương Thủy
ANTD.VN - Với quy định mới ban hành, các cuộc thi liên hoan nghệ thuật sử dụng ngân sách Nhà nước cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả khi tổ chức.

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh tiêu chí về tiết kiệm, hiệu quả, một số tiêu chí khác cũng được đưa ra với các cuộc thi và liên hoan nghệ thuật sử dụng ngân sách Nhà nước như: Giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam; động viên, khích lệ sáng tạo nghệ thuật, bồi dưỡng tài năng trẻ cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Việc tổ chức cũng phải tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tính chất của nhiệm vụ được giao.

Sử dụng ngân sách Nhà nước, các cuộc thi nghệ thuật buộc phải... tiết kiệm ảnh 1

Ảnh minh họa

Quy định cũng nêu rõ các bước trong quy trình tổ chức cuộc thi liên hoan nghệ thuật từ việc xây dựng dự thảo kế hoạch tới phê duyệt kế hoạch, đề án tổ chức cuộc thi, lựa chọn địa điểm tổ chức tại địa phương đăng cai, tổ chức tọa đàm theo quy mô, tính chất từng cuộc thi, liên hoan nghệ thuật.

Mỗi hạng mục trên cũng có các chỉ số kinh tế kỹ thuật đi kèm. Chẳng hạn, số lượng vé mời với cuộc thi nghệ thuật là 2.000 vé, với liên hoan và liên hoan quốc tế là 3.000 vé. Mỗi cuộc thi có một bộ nhận diện, diện tích pano áp phích là 500 m2. Hội đồng nghệ thuật của cuộc thi sẽ gồm 7 người, làm việc trong 30 buổi. Hội đồng nghệ thuật của liên hoan và liên hoan quốc tế gồm 7 người, làm việc trong 40 buổi. Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc và bế mạc có 10 buổi luyện tập, 2 buổi sơ duyệt, 1 buổi tổng duyệt và 2 buổi biểu diễn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC