Kinh doanh

Sàn thương mại điện tử phải báo cáo số liệu hoạt động với Bộ Công Thương

Hà Linh
ANTD.VN -  Đây là một trong những điểm mới tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý website thương mại điện tử và quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) qua ứng dụng trên thiết bị di động đang được Bộ Công Thương lấy kiến.
Sàn thương mại điện tử phải báo cáo số liệu hoạt động với Bộ Công Thương ảnh 1

Sàn TMĐT phải công khai cơ chế giải quyết khiếu nại

Dự thảo này điều chỉnh một số quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương trước đó liên quan đến lĩnh vực TMĐT.

Theo dự thảo này, Bộ Công Thương điều chỉnh một số quy định trong việc thông báo, đăng ký website cũng như làm rõ cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại hay các chính sách về an toàn, an ninh trong giao dịch TMĐT. Quy định này áp dụng với cả các sàn TMĐT nước ngoài.

Dự thảo quy định, các cá nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT phải báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó bằng phương thức trực tuyến, thông qua Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.

Đối với hồ sơ đăng ký website TMĐT, các tổ chức, cá nhân phải có đề án mô tả đầy đủ mô hình tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT. Trong đó có cách thức cung cấp dịch vụ; nguồn thu và cơ chế thu phí thành viên; Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng với khách hàng.

Trên website, các sàn TMĐT cũng phải đăng tải công khai các quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên website, hay các biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động…

TMĐT phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 cũng tạo điều kiện nhất định thúc đẩy TMĐT phát triển.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC