Kinh doanh

Rà soát loại bỏ, đơn giản hóa các loại giấy phép

Tuyết Nhung

ANTĐ - Ngày 21-10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có văn bản yêu cầu các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ thống kê tất cả các loại giấy phép, giấy chứng nhận đang cấp cho doanh nghiệp, người dân theo thẩm quyền. 

Đồng thời, đề xuất loại bỏ, đơn giản hóa thủ tục cấp cho phù hợp với điều kiện hiện nay theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, người dân sản xuất, kinh doanh, báo cáo trước ngày 20-11-2014. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp rà soát, tổng hợp thẩm định báo cáo Bộ trưởng trước ngày 30-11-2014.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC