Chính trị - Xã hội

Phát triển hàng nội địa, giảm phụ thuộc bên ngoài

Thành Nam
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Theo đó, sẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước khoảng 6-6,2%. 

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị để nâng cao vị thế và uy tín của hàng hóa sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài. Cần chủ động xây dựng các chương trình phát triển sản xuất hàng hóa trong nước, trước hết là các nguyên vật liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất cũng như thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng chuyển đổi thị trường, phát triển thị trường mới. Bên cạnh đó, cần cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường tính minh bạch, nâng cao môi trường cạnh tranh bình đẳng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện quyết liệt, bằng sức mạnh tổng hợp và các giải pháp đồng bộ, tăng cường lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở Biển Đông. Nỗ lực giải quyết tình hình phức tạp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Thủ tướng nhấn mạnh, cần phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh của toàn dân tộc trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng thời, chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia; nhiệm vụ quốc phòng an ninh, hỗ trợ ngư dân phát triển đánh bắt, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC