Khách đi máy bay hạng thương gia bỏ quên nửa tỷ đồng và đồng hồ hiệu