Chính trị - Xã hội

Ông Võ Kim Cự góp ý về xây dựng nông thôn mới

Huệ Linh
ANTD.VN -Phát biểu thảo luận trước Quốc hội sáng 4-11, Đại biểu Võ Kim Cự (đoàn Hà Tĩnh) cho rằng, hình thái tổ chức sản xuất nông nghiệp nước ta còn manh mún, lạc hậu, mang tính tự cung tự cấp. Một số địa phương không có doanh nghiệp, HTX nên không có ai lo từ cung cấp giống, vật tư nông nghiệp đến tiêu thụ sản phẩm.

Cũng theo Đại biểu Võ Kim Cự, việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, là vấn đề trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị vì trên 70% dân số nước ta gắn với nông nghiệp. Chúng ta xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ,  một nền nông nghiệp hàng hóa.

Đại biểu Võ Kim Cự phát biểu thảo luận

Đại biểu Võ Kim Cự phát biểu thảo luận

Tuy vậy, hiện ngành nông nghiệp còn một số tồn tại. Đó là khâu tiêu thụ sản phẩm còn đang bị phân tán giữa ngành và địa phương. Việc đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chưa đúng mức và đúng tầm. Để  đạt được mục tiêu đã đề ra, địa biểu Võ Kim Cự kiến nghị: Thời gian tới cần làm tốt công tác quy hoạch và điều chỉnh sản phẩm nông nghiệp theo vùng và liên vùng; Đầu tư công nghệ cao đối với những sản phẩm chủ lực của nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông nghiệp.

 Về cơ chế chính sách, cơ quan có thẩm quyền cần cụ thể hóa Điều 6 Luật Hợp tác xã, sớm ban hành Nghị định riêng về chính sách hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp, cần đầu tư nguồn lực đúng tầm hơn nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp làng nghề. Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, vai trò của địa phương rất quan trọng có ý nghĩa quyết định. Do vậy, Đại biểu Cự đề nghị Trung ương sớm chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 13 và 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC