Kinh doanh

NHNN yêu cầu giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo

Hùng Anh
ANTĐ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài từ các năm trước.

Thống đốc NHNN vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành Ngân hàng tập trung lực lượng, phấn đấu đến ngày 31-3-2013 giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài từ các năm trước.

Theo đó, Thống đốc NHNN phát động phong trào và yêu cầu các đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài từ các năm trước chuyển qua, đồng thời có kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ quy trình giải quyết, tập trung đối thoại và xem xét vụ việc dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật với sự tham gia của các ngành, các cấp có trách nhiệm và thẩm quyền để tạo sự thống nhất và đồng thuận cao giữa ngân hàng với các cơ quan trong hệ thống chính trị với người khiếu nại. 

Hoàn thành việc ra thông báo chấm dứt thụ lý xem xét giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31-3-2013.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC