Xe+

Nâng mức trách nhiệm bảo hiểm thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra lên 150 triệu đồng/người/vụ

Hà Loan
ANTD.VN -  Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra được nâng từ 100 triệu đồng như hiện hành lên mức 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC (Thông tư 04) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư này đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn lên mức 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn.

Nâng mức trách nhiệm bảo hiểm thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra lên 150 triệu đồng/người/vụ ảnh 1

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra được nâng lên 150 triệu đồng/người/vụ

Về trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản, Thông tư 04 giữ nguyên mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong 1 vụ tai nạn.

Đối với thiệt hại do xe ô tô, máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra, mức trách nhiệm bảo hiểm là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Về mức phí, Thông tư 04 cơ bản giữ nguyên mức phí bảo hiểm như hiện hành. Đáng chú ý, Thông tư bổ sung đối tượng phải tham gia bảo hiểm là xe xe máy điện với mức phí 55.000 đồng, bằng với phí bảo hiểm đối với các loại xe máy xăng dưới 50cc.

Trong khi đó, mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe ô tô không kinh doanh vận tải vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) giảm từ 933.000 đồng xuống còn 437.000 đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC