Mới: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép sẽ bị phạt nặng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai 2024, hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở sẽ bị phạt nặng, lên tới hàng trăm triệu đồng.

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực hiện dịch vụ về đất đai.

Theo dự thảo, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm: Sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;

Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;

Lấn đất; Chiếm đất; Hủy hoại đất; Cản trở, gây khó khăn cho việc sử dụng đất của người khác; Không đăng ký đất đai;

Chuyển quyền, cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án bất động sản không đủ điều kiện theo quy định;

Vi phạm quy định về quản lý chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính; Vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất; Vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai…

Về hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn, khoản 3 Điều 9 Dự thảo Nghị định đề xuất xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 50-80 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ dưới 0,01 héc ta;

Phạt tiền từ 80-120 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 héc ta đến dưới 0,03 héc ta;

Phạt tiền từ 120-160 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,03 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

Phạt tiền từ 160-200 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến 0,1 héc ta;

Phạt tiền từ 200-250 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta trở lên.

Như vậy, dự thảo Nghị định đã quy định rõ về mức xử phạt đối với hành vi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn từ 50-250 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức phạt tiền nêu trên chỉ là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đôi với cá nhân.

Trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng hai 2 lần mức phạt quy định tại khoản 5 Điều này.

Bên cạnh đó, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thuộc trường hợp phải thu hồi đất nhưng được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước thu hồi đất; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.