Kinh doanh

Kiến nghị triển khai tiếp gói 30.000 tỷ đồng

Anh Tú
ANTĐ - Hiệp Hội Bất động sản Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng sau ngày 1-6.

Kiến nghị triển khai tiếp gói 30.000 tỷ đồng ảnh 1

HoREA kiến nghị NHNN sớm có văn bản hướng dẫn 

Theo HoREA, ngày 28-3-2016, NHNN đã có công văn hỏa tốc số 1953/NHNN-TD thông báo quyết định chấm dứt nhận hồ sơ vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng kể từ ngày 31-3-2016. Việc công bố thời điểm kết thúc nhận hồ sơ là cần thiết vì tổng giá trị hợp đồng cam kết cho vay tại thời điểm ngày 10-3-2016 đã vượt quá hạn mức 30.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cho đến nay NHNN vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 30-3-2016 của Chính phủ về việc tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.

Do đó, HoREA kiến nghị NHNN sớm có văn bản hướng dẫn để các ngân hàng thương mại có căn cứ thực hiện và người vay yên tâm.

Hiệp hội này đề xuất xử lý việc trên theo hướng thống kê, xác định số dư nợ theo các hợp đồng vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng của từng ngân hàng thương mại. Ngoài ra, sau ngày 31-5-2016, các ngân hàng thương mại được tiếp tục giải ngân cho khách hàng vay đến hết hợp đồng theo tiến độ và điều kiện giải ngân đã xác định trong hợp đồng tín dụng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC