Chính trị - Xã hội

Kiểm tra hoạt động hành nghề luật sư

Ngọc Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố năm 2016, bắt đầu từ ngày 1 đến 30-9-2016.

Kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan hữu quan sẽ thông báo đánh giá kết quả đối với tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra.

Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn; kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm để chấn chỉnh, xử lý theo quy định; biểu dương, khen thưởng các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chất lượng, hiệu quả và đúng pháp luật. Đợt kiểm tra cũng là dịp để nắm bắt, ghi nhận những phản ánh, góp ý, đề xuất của các tổ chức hành nghề luật sư đối với những vấn đề chưa hợp lý, bất cập.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC