Chính trị - Xã hội

Kiểm soát chặt khu vực lưu trữ thông tin Nhà nước

Duy Tiến

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu Nhà nước TP Hà Nội. 

Theo đó, UBND TP nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiết lộ phương thức truy cập vào hệ thống cho tổ chức, cá nhân khác; tìm cách truy cập dưới bất cứ hình thức nào vào các khu vực không được phép truy cập, sửa đổi các thông tin nếu chưa được trao quyền; sử dụng tài khoản của người khác để đăng nhập, khai thác; tạo lập các công cụ để giả lập hoặc đánh cắp tài khoản của người dùng trên hệ thống. Riêng các khu vực xử lý, lưu trữ thông tin có yêu cầu cao về an toàn, bảo mật phải áp dụng biện pháp kiểm soát thích hợp, đảm bảo chỉ những người có trách nhiệm được vào khu vực đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC