Đời sống

Khoản thu nhập nào không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn liên quan đến các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Liên quan đến thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thông tư này quy định như sau, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như: thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ như: Xăng xe; điện thoại; đi lại; tiền nhà ở; tiền giữ trẻ; nuôi con nhỏ.

Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết; có người thân kết hôn; sinh nhật của người lao động; trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại Tiết c2 Điểm c Khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Đối với thu nhập phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn như sau, từ ngày 1/1/2021, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

Mức lương theo công việc hoặc chức danh: Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động;

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC