Chính trị - Xã hội

Hơn 5.666 tỷ đồng đã đóng góp hoặc cam kết đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19

Hà Loan
ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình huy động của Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19.

Theo đó, tính đến thời điểm 17h00 ngày 06/06/2021 các tổ chức và cá nhân đã tham gia đóng góp với tổng giá trị quy đổi ra VND là 1.299 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Ngoài ra, còn có 4.367,66 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền.

Như vậy, tổng số tiền mà doanh nghiệp và người dân đã đóng góp và cam kết đóng góp tính đến thời điểm này là 5.666,66 tỷ đồng.

Hơn 5.666 tỷ đồng đã đóng góp hoặc cam kết đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 ảnh 1

Tổng số tiền đã đóng góp và cam kết đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19 là trên 5.666 tỷ đồng

Trước đó, theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/05/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 (sau đây gọi là “Ban Quản lý Quỹ”).

Đến nay, Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 03 Ngân hàng thương mại.

Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR).

Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR);

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR)

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

Thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 Việt Nam, hàng ngày, Quỹ sẽ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho Quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC