Đời sống

Hơn 300.000 sáng kiến nỗ lực vượt khó, chiến thắng đại dịch Covid-19

An Nhiên
ANTD.VN - Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã đạt mốc 300.000 sáng kiến, hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn một.
Hơn 300.000 sáng kiến nỗ lực vượt khó, chiến thắng đại dịch Covid-19 ảnh 1

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành 1 triệu sáng kiến vào tháng 9-2023

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, sau hơn 140 ngày chính thức phát động và tiến hành cập nhật sáng kiến trên cổng trực tuyến, chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" đã đạt mốc 300.000 sáng kiến, hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn một.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 sớm 20 ngày so với kế hoạch đề ra.

Dù vậy, mục tiêu 1 triệu sáng kiến của chương trình còn xa, khó khăn, thử thách còn nhiều. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị các cấp công đoàn cần khẩn trương đúc kết kinh nghiệm triển khai giai đoạn 1, chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động có hình thức ghi nhận, động viên, khen thưởng kịp thời các sáng kiến tiêu biểu, tạo động lực bước vào giai đoạn 2.

Việc hoàn thành chương trình với mục tiêu 1 triệu sáng kiến vào tháng 9-2023 không những có ý nghĩa chào mừng đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vai trò tiên phong, sáng tạo của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC