GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXI - 2022 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11

ANTD.VN - Loạt trận chứng kiến thất bại gây sốc của đương kim vô địch THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) trước THPT Ngô Thì Nhậm, bên cạnh chiến thắng khó tin 11-0 của THPT Thạch Bàn.
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 1
Bảng I: THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ) 0-11 THPT Thạch Bàn
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 2
Bảng I: THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ) 0-11 THPT Thạch Bàn
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 3
Bảng I: THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ) 0-11 THPT Thạch Bàn
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 4
Bảng J: THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) 2-3 THPT Ngô Thì Nhậm
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 5
Bảng J: THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) 2-3 THPT Ngô Thì Nhậm
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 6
Bảng J: THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) 2-3 THPT Ngô Thì Nhậm
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 7
Bảng J: THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) 2-3 THPT Ngô Thì Nhậm
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 8
Bảng J: THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) 2-3 THPT Ngô Thì Nhậm
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 9
Bảng J: THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) 2-3 THPT Ngô Thì Nhậm
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 10
Bảng J: THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) 2-3 THPT Ngô Thì Nhậm
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 11
Bảng J: THPT Hoàng Mai (Thanh Xuân) 2-3 THPT Ngô Thì Nhậm
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 12
Bảng K: THPT Vân Tảo 6-0 THPT Ban Mai
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 13
Bảng K: THPT Vân Tảo 6-0 THPT Ban Mai
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 14
Bảng K: THPT Vân Tảo 6-0 THPT Ban Mai
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 15
Bảng K: THPT Vân Tảo 6-0 THPT Ban Mai
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 16
Bảng K: THPT Vân Tảo 6-0 THPT Ban Mai
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 17
Bảng K: THPT Vân Tảo 6-0 THPT Ban Mai
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 18
Bảng L: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) 5-1 THPT Chuyên ngữ
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 19
Bảng L: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) 5-1 THPT Chuyên ngữ
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 20
Bảng L: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) 5-1 THPT Chuyên ngữ
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 21
Bảng L: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) 5-1 THPT Chuyên ngữ
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 22
Bảng L: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) 5-1 THPT Chuyên ngữ
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 1
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 2
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 3
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 4
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 5
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 6
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 7
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 8
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 9
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 10
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 11
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 12
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 13
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 14
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 15
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 16
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 17
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 18
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 19
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 20
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 21
Hình ảnh loạt trận 15h30 ngày 23-11 ảnh 22