Hàng loạt quy định mới nhất giúp Việt kiều mua nhà đất trong nước dễ dàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Luật Đất đai 2024 mở rộng quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư nước ngoài với nhiều quy định mới liên quan đến người sử dụng đất; hoạt động kinh doanh bất động sản đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài...

Khoản 6 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 quy định, người sử dụng đất gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch”.

Song Khoản 3, 6 Điều 4 Luật Đất đai 2024 đã quy định rộng hơn về đối tượng người sử dụng đất, bao gồm “cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam; Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài”.

Như vậy, Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với quy định tại Luật Quốc tịch 2008.

Điều này giúp tăng thêm quyền của người Việt Nam định cư tại nước ngoài nhất là đối với các quy định về sử dụng đất đai, giao dịch đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện cho nhóm đối tượng này có môi trường thuận lợi để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh, làm việc, sinh sống,… tại Việt Nam.

Do Luật Đất đai năm 2024 quy định cụ thể đối tượng là người sử dụng đất là “cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam” được hưởng quyền và nghĩa vụ sử dụng đất như cá nhân trong nước nên với những giao dịch như quyền chung của người sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ cá nhân sử dụng đất; quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê,… thì đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều có quyền và nghĩa vụ như cá nhân trong nước.

Việc mở rộng quyền của đối tượng là người Việt Nam định cư tại nước ngoài góp phần giải quyết những bất cập như trước đây về việc người Việt Nam định cư tại nước ngoài phải nhờ người thân trong nước đứng tên thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản. Đồng thời nhằm thu hút kiều hối từ công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Nếu như Điều 186 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Song đến Luật Đất đai năm 2024 đã mở rộng đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam; bổ sung quy định người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam.

Điểm h, Khoản 1 Điều 28 Luật Đất đai 2024 nêu rõ người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài “được phép nhập cảnh vào Việt Nam được mua, thuê mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở; nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà ở theo quy định của pháp luật về dân sự; nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở từ những người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự”. Quy định này sẽ khuyến khích người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy đầu tư và thu hút người dân quay về Việt Nam sinh sống và làm việc.

Ngoài ra, Điều 41 Luật Đất đai 2024 cũng quy định cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam…