Kinh doanh

Hạn chế huy động vàng

Anh Tú
ANTĐ - Khi có nhu cầu phát hành chứng chỉ vàng, các ngân hàng phải báo cáo trước cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua Vụ Quản lý ngoại hối.

 

NHNN vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng chỉ phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng với khối lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả..

NHNN yêu cầu khi có nhu cầu phát hành chứng chỉ vàng, các ngân hàng phải báo cáo trước cho NHNN thông qua Vụ Quản lý ngoại hối, đồng thời có lộ trình giảm lãi suất huy động chứng chỉ ngắn hạn vàng để giảm số lượng vàng huy động.

NHNN cũng xem việc tuân thủ thời hạn chấm dứt hoạt động huy động và cho vay vốn bằng vàng là một trong những cơ sở để xem xét cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng cho các ngân hàng. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng chấm dứt ngày 25-11-2012 theo đúng quy định của NHNN.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC