Kinh doanh

Hà Nội thu ngân sách Nhà nước ước đạt 213,1 nghìn tỷ đồng

Thư Kỳ
ANTD.VN -  Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 7 tháng năm 2022 ước thực hiện 213,1 nghìn tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa 196,5 nghìn tỷ đồng, đạt 68,1% dự toán và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô 1,7 nghìn tỷ đồng, đạt 155,8% và gấp 2 lần cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 14,9 nghìn tỷ đồng, đạt 68,1% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu như: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 37,9 nghìn tỷ đồng, đạt 65,4% dự toán và tăng 7,9%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13,7 nghìn tỷ đồng, đạt 59,7% và giảm 10,9%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 79,9% và tăng 31,9%; thuế thu nhập cá nhân 24,6 nghìn tỷ đồng, đạt 85,6% và tăng 21,8%... Cũng trong 7 tháng qua, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 38,1 nghìn tỷ đồng, đạt 35,7% dự toán năm và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, chi đầu tư phát triển 13,8 nghìn tỷ đồng, đạt 27% dự toán và tăng 16,5%...

Hà Nội thu ngân sách Nhà nước ước đạt 213,1 nghìn tỷ đồng ảnh 1

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 7 tháng năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm 2021

Cũng trong tháng 7, thành phố tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19 và đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn khiến tổng mức bán lẻ tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 61,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 37,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 9,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% và gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 37,8% và gấp 17,5 lần cùng kỳ; doanh thu từ các dịch vụ khác đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 65%.

Tính chung 7 tháng của năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 396,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 255,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng mức và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số mặt hàng, lĩnh vực có mức doanh thu cao là: Đá quý, kim loại quý tăng 21,2%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 20,6%; hàng may mặc tăng 19,3%; nhiên liệu tăng 19,1%. Ngoài ra, doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% và tăng 85,6% (doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 68,9%; dịch vụ ăn uống đạt 45,6 nghìn tỷ đồng, tăng 86,6%). Doanh thu du lịch lữ hành đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,7% và gấp 3,2 lần cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ khác đạt 86,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,8% và tăng 17,1%.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC