Chính trị - Xã hội

Hà Nội sẽ tiếp tục sắp xếp các ban Đảng, các đơn vị thuộc UBND TP

Duy Tiến
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, tới đây, Hà Nội sẽ tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, sắp xếp các đơn vị thuộc UBND Thành phố…

Hà Nội sẽ tiếp tục sắp xếp các ban Đảng, các đơn vị thuộc UBND TP ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị

Chiều nay, 10-1-2019, Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố đã họp Hội nghị lần thứ 13, tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, năm 2018, Thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá toàn diện kết quả nhiệm vụ rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở khối các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, khối các cơ quan Nhà nước; việc hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; công tác xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đại biểu nhấn mạnh, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đã thực sự tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trên cả hệ thống chính trị. Bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn ở địa phương để thực hiện chủ trương quản lý đa ngành, đa lĩnh vực bước đầu đã đi vào ổn định...

Ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm qua cũng như những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra,  Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Trưởng ban chỉ đạo đề nghị, năm 2019, các cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW.

Đặc biệt, phải thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy theo Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;

Sắp xếp các đơn vị thuộc UBND Thành phố theo tinh thần sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ chức lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; Sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành Thành phố.

Ngoài ra, cần tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đến năm 2021 tại Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên phù hợp với điều kiện, tình hình của Thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thời gian tới, Thành phố sẽ ban hành văn bản chỉ đạo tới các các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giảm tối đa các cuộc họp, giảm thời gian họp đảm bảo ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, hiệu quả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC