Hà Nội rà soát tổng thể quy hoạch điểm, bãi trông giữ xe

ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan rà soát tổng thể quy hoạch điểm, bãi trông giữ xe...