Chính trị - Xã hội

Hà Nội lên kế hoạch xây dựng, chỉnh trang các tuyến đường, phố giai đoạn 2021-2025

An Nhiên
ANTD.VN - Thường trực HĐND TP Hà Nội yêu cầu UBND TP rà soát, báo cáo về kế hoạch, danh mục đề xuất các tuyến đường, tuyến phố để cải tạo, chỉnh trang trong giai đoạn 2021-2025 (nêu cụ thể phương án cải tạo chỉnh trang của từng tuyến đường, phố theo từng năm và theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã).
Hà Nội lên kế hoạch xây dựng, chỉnh trang các tuyến đường, phố giai đoạn 2021-2025 ảnh 1

Cây xanh, thảm cỏ trên các tuyến phố được cắt tỉa đảm bảo mỹ quan

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có công văn gửi UBND TP về việc báo cáo một số nội dung để phục vụ triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2021; Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII.

Theo đó, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, báo cáo một số nội dung liên quan đến Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

Cụ thể, UBND TP Hà Nội cần rà soát về thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố (nêu rõ số lượng, địa chỉ cụ thể, hiện trạng, phân loại và xếp theo từng nhóm, hình thức sở hữu: chung, riêng, nhà nước, tư nhân...; các khó khăn, vướng mắc - nếu có; đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới); Đề xuất Danh mục biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 cần bảo trì, cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn... trong giai đoạn 2021-2025.

Đối với các công viên, vườn hoa trên địa bàn, UBND TP cần báo cáo về thực trạng công tác quản lý, duy tu, duy trì; danh mục công viên, vườn hoa cụ thể đề xuất đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trong giai đoạn 2021-2025 (nêu rõ số lượng đầu tư xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang, nguồn vốn đầu tư theo từng năm, địa điểm cần xác định cụ thể theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã).

Bên cạnh đó, UBND TP cũng cần báo cáo về thực trạng công tác trồng, chăm sóc, duy tu duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố; Đề xuất kế hoạch trồng mới, thay thế trên tuyến phố cũ và trồng mới trên các tuyến đường, tuyến phố mới mở giai đoạn 2021-2025 (nêu rõ số lượng, chủng loại cây, nguồn vốn thực hiện theo từng năm; lưu ý các tuyến đường, tuyến phố cần xác định cụ thể theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã);

Tình hình, kết quả cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố trong thời gian qua và đề xuất kế hoạch, danh mục các tuyến đường, tuyến phố để cải tạo, chỉnh trang trong giai đoạn 2021-2025 (nêu cụ thể phương án cải tạo chỉnh trang của từng tuyến đường, phố theo từng năm và theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã).

Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” xác định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; bảo đảm mối liên kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững. Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Bảo đảm tính bền vững của quá trình đô thị hóa, giải quyết được những vấn đề thách thức đặt ra trong quá trình phát triển đô thị.

Để thực hiện mục tiêu xuyên suốt kể trên, Chương trình số 03-CTr/TU đã đề ra 6 nhiệm vụ. Trong đó có nhiệm vụ triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố Hà Nội; rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị và các quy hoạch chuyên ngành.

Về vấn đề tăng cường chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, Thành ủy cũng đặt ra nhiệm vụ tiếp tục cải tạo, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị; chỉnh trang 180 tuyến phố sau khi hạ ngầm sắp xếp đường dây, cáp đi nổi; đầu tư cải tạo, nâng cấp khoảng 45 công viên, vườn hoa.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề ra yêu cầu phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, bền vững; đầu tư mở rộng khu vực đô thị, đô thị vệ tinh. Theo đó, hoàn thành xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC