Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lao động trong tháng 5/2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, trong tháng 5/2024, thành phố hỗ trợ, giải quyết việc làm cho hơn 27 nghìn lao động.

Người lao động tìm hiểu thông tin tại phiên giao dịch việc làm

Người lao động tìm hiểu thông tin tại phiên giao dịch việc làm


Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách vay với số tiền 647,1 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 8,8 nghìn lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm với 632 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, kết quả có 1,6 nghìn lao động được tuyển dụng; số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 16,6 nghìn lao động.

Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết việc làm cho trên 100 nghìn lao động, đạt 60,8% kế hoạch năm, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong tháng 5, thành phố đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 5,6 nghìn người với số tiền được hỗ trợ là 170,5 tỷ đồng; 100% trường hợp đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm mới, trong đó hỗ trợ học nghề 260,5 triệu đồng.

Tính chung 5 tháng đầu năm, thành phố đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 25 nghìn người với số tiền được hỗ trợ là 793,7 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp và hỗ trợ học nghề với số tiền 1,3 tỷ đồng.