Kinh doanh

Hà Nội: Gần 9.000 hộ kinh doanh chuyển sang hóa đơn điện tử, thủ tục ra sao?

Nhật Linh
ANTD.VN - Theo rà soát của Cục Thuế Hà Nội, năm 2022, toàn địa bàn TP có gần 9.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Cục Thuế Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 31/1/2022 sẽ hoàn thành việc triển khai hoá đơn điện tử đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội, để có thể sử dụng hóa đơn điện tử, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo từng lần phát sinh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) đến cơ quan Thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

Hà Nội: Gần 9.000 hộ kinh doanh chuyển sang hóa đơn điện tử, thủ tục ra sao? ảnh 1

Hà Nội có 9.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

Về cách gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, hộ, cá nhân kinh doanh đã có chữ ký số hoặc tài khoản sử dụng Cổng điện tử có thể lập đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và gửi trực tiếp trên Cổng điện tử hoặc thông qua tổ chức truyền nhận.

Hộ, cá nhân kinh doanh chưa có chữ ký số và tài khoản sử dụng Cổng điện tử thì hộ, cá nhân kinh doanh nộp bản giấy đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã tới cơ quan thuế.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC); các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh (gồm: bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ; bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa).

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Về nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh, đối với hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định thì nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại chi cục thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.

Còn đối với hộ, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định thì nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC