Hà Nội chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc thanh tra chuyển đổi "đất vàng"

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn Thanh tra Chính phủ đang thanh tra một số dự án; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hà Nội (giai đoạn từ 2003-2016).
Hà Nội chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc thanh tra chuyển đổi "đất vàng" ảnh 1

Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hà Nội 

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn Thanh tra Chính phủ đang làm việc tại Hà Nội. Theo đó, UBND TP nêu rõ, thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTCP ngày 21/02/2017 Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hà Nội (giai đoạn 2003-2016), UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra về các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay của thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng làm đầu mối phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra về các dự án chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng tập trung thống kê danh mục các dự án theo từng lĩnh vực để cung cấp cho Đoàn thanh tra trước ngày 11/3/2017; cung cấp hồ sơ, tài liệu các dự án được Đoàn thanh tra lựa chọn; tổng hợp báo cáo theo đề cương yêu cầu của Đoàn Thanh tra đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Các sở, ngành, ban quản lý dự án thuộc thành phố, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và các điều kiện cần thiết để phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra khi có yêu cầu.

Trước đó, hôm 7-3, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND TP Hà Nội. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra một số dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hà Nội (giai đoạn từ 2003-2016).

Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục 1 - Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.