Chính trị - Xã hội

Hà Nội chính thức thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô

P.Mai
ANTD.VN -  UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tố chức lại Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội quyết định thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội (HANOI Capital Press Centrer - HANOI CPC) tại địa chỉ số 1, đưòng Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch và hoạt động theo quy định.

Trung tâm thực hiện chức năng đầu mối tổ chức hoạt động cung cấp thông tin báo chí của UBND Thành phố và các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm; thực hiện tuyên truyền nhiệm nhiệm vụ chính trị của TP Hà Nội;

Tổ chức quản lý và cung cấp thông tin chính thống của Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các cơ quan Đảng, chính quyền, hành chính từ thành phố đến cơ sở, các tổ chức của TP Hà Nội trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội (hanoi.gov.vn);

Tích hợp, liên kết thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thành phổ; kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của TP Hà Nội với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố, thông tin, dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Thành phố trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội; Chỉ dẫn cho cống dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính trên trang dichvucong.hanoi.gov.vn (Dịch vụ công trực tuyến).

Hà Nội chính thức thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô ảnh 1

Trung tâm sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ thông tin để cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí; Tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện thông tin truyền thông khác; Hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; Tổ chức hoạt động thông tin trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội...

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp nhận các câu hỏi, ý kiến của công dân, tổ chức trên internet và trả lời theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật; chỉ dẫn quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội và trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm cũng sẽ chủ trì, phối hợp về chuyên môn với trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan kết nối cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được cập nhật trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội; khai thác tài nguyên thông tin thuộc thành phố trong kết nối các trang tin hoặc cổng thông tin điện tử thành hệ thống mạng thông tin điện tử thống nhất trên internet theo quy định hiện hành; khai thác, tiếp nhận, tích hợp, liên kết và cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại thông tin (theo quy định của nhà nước).

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tài chính được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của Thành phố về quản lý tài chính của một số đơn vị sự nghiệp đặc thù.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC