Chính trị - Xã hội

Hà Nội cắt giảm chi 502 tỷ đồng

Ngọc Khánh
ANTĐ - UBND TP vừa có quyết định cắt giảm 502 tỷ đồng chi thường xuyên đã giao cho các đơn vị trực thuộc trong năm 2013. 

Trong đó, các khoản chi cho nhiệm vụ chưa cấp bách, kinh phí mua sắm, sửa chữa, tổ chức đấu thầu... đều phải tạm dừng và cắt giảm chi. Với việc cắt giảm 10% từ nguồn chi thường xuyên đầu năm 2013, TP Hà Nội đã tiết kiệm được 627 tỷ đồng, nguồn vốn này được chuyển cho các công trình đầu tư phát triển.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trong năm 2013 ước 120.672 tỷ đồng, chỉ đạt 74,7% dự toán HĐND TP giao.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC