Kinh doanh

Giá xăng dầu liên tục tăng vọt, khi giảm thì nhỏ giọt

HP-TH
ANTD.VN - Giá xăng dầu đã liên tục tăng 14 lần từ đầu năm 2021 đến nay, trong đó nhiều lần mức tăng rất cao, xen lẫn 3 lần giảm nhỏ giọt, khiến nhiều người bức xúc.
Chiều 10-11-2021, giá xăng RON95 lại tăng 658 đồng/lít lên mức 24.996 đồng/lít, tiến sát mốc 25.000 đồng/lít
Từ đầu năm 2021 đến nay giá xăng dầu đã được điều chỉnh 21 lần
Ở lần điều chỉnh đầu tiên, ngày 11-1-2021 giá xăng dầu tăng: Xăng E5RON92 tăng 430 đồng/lít, giá mới 15.948 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít, giá mới 16.930 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 271 đồng/lít, giá bán tối đa 12.647 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 370 đồng/lít, giá bán tối đa là 11.558 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S giữ nguyên giá đối với mặt hàng dầu mazut và ở mức không cao hơn 12.272 đồng/kg
Lần điều chỉnh thứ 2, ngày 26-1-2021 giá xăng dầu lại tăng: Xăng E5RON92 tăng 361 đồng/lít, giá bán tối đa 16.309 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 340 đồng/lít, giá bán tối đa 17.270 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 395 đồng/lít, giá bán tối đa 13.042 đồng/lít ; Dầu hỏa tăng 350 đồng/lít, giá bán tối đa 11.908 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 350 đồng/kg, giá bán 12.622 đồng/kg
Ngày 10-2-2021, giá bán lẻ xăng dầu được giữ nguyên như kỳ điều hành ngày 26-1, nhờ việc tăng chi sử dụng quỹ bình ổn giá rất cao
Ngày 25-2-2021 giá xăng dầu tăng rất cao: Dù tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá ở mức rất cao, nhưng giá xăng E5RON92 vẫn tăng mạnh 912 đồng/lít, giá bán 17.031 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 814 đồng/lít, giá bán 18.084 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 798 đồng/lít, giá bán 13.843 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 702 đồng/lít, giá bán 12.610 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 505 đồng/lít, giá bán 13.127 đồng/kg
Ngày 12-3-2021 giá xăng tiếp tục tăng: Xăng E5RON92 tiếp tục tăng 691 đồng/lít, giá bán 17.722 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 797 đồng/lít, giá bán 18.881 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 558 đồng/lít, giá bán 14.401 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 563 đồng/lít, giá bán 13.173 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 642 đồng/kg, giá bán 13.769 đồng/kg.
Từ kỳ điều hành ngày 11/01/2021 đến ngày 25-2-2021, quỹ bình ổn giá đã chi 4.179 đồng/lít cho mặt hàng xăng E5RON92
Ngày 27-3-2021 giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm: Xăng E5RON92 lại tăng 129 đồng/lít, giá bán 17.851 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 165 đồng/lít, giá bán 19.046 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S giảm 158 đồng/lít, giá bán 14.243 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 169 đồng/lít, giá bán 13.004 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 12 đồng/kg, giá bán 13.757 đồng/kg
Ngày 12-4-2021 giá xăng lần đầu tiên giảm, mức giảm rất tượng trưng: Xăng E5RON92 giảm 45 đồng/lít, giá bán 17.806 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 76 đồng/lít, giá bán 18.970 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S giảm 102 đồng/lít, giá bán 14.141 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 177 đồng/lít, giá bán 12.827 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 70 đồng/kg, giá bán 13.687 đồng/kg,
Ngày 27-4-2021, giá xăng tăgn trở lại: Xăng E5RON92 tăng 182 đồng/lít, giá bán 17.988 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 191 đồng/lít, giá bán 19.161 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 187 đồng/lít, giá bán 14.328 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 432 đồng/lít, giá bán 13.259 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 336 đồng/kg, giá bán 14.023 đồng/kg.
Ngày 12-5-2021 giá xăng tiếp tục tăng: Xăng E5RON92 tăng 438 đồng/lít, giá bán 18.426 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng370 đồng/lít, giá bán 19.531 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 446 đồng/lít, giá bán 14.774 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 566 đồng/lít, giá bán 13.825 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 256 đồng/kg, giá bán 14.279 đồng/kg
Lần điều chỉnh ngày 27-5-2021 giá xăng dầu được giữ nguyên: Xăng E5RON92 là 18.426 đồng/lít; Xăng RON 95 là 19.531 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 14.774 đồng/lít; dầu hỏa 13.825 đồng/lít; và dầu mazut 180 CST 3,5S là 14.279 đồng/lít. Chi quỹ bình ổn ở mức “khủng”.
Ngày 11-6-2021 giá xăng dầu lại điệp khúc tăng: Xăng E5RON92 tăng 622 đồng/lít, giá bán 19.048 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 633 đồng/lít, giá bán 20.164 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 674 đồng/lít, giá bán 15.448 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 587 đồng/lít, giá bán 14.412 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 675 đồng/kg, giá bán 14.954 đồng/kg.
Ngày 26-6-2021 giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh: Xăng E5 RON 92 tăng 720 đồng/lít, giá bán 19.760 đồng/lít; Xăng RON 95 tăng 750 đồng/lít, giá bán 20.916 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 670 đồng/lít, giá bán 16.119 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 640 đồng/lít, giá bán 15.051 đồng/lít; Dầu mazut tăng 490 đồng/kg, giá bán 15.449 đồng/kg.
Ngày 12-7-2021 giá bán lẻ xăng dầu tăng mạnh hơn nữa: Xăng E5RON92 tăng 850 đồng/lít, giá bán 20.610 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 867 đồng/lít, giá bán 21.783 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 418 đồng/lít, giá bán 16.537 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 452 đồng/lít, giá bán 15.503 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 221 đồng/kg, giá bán 15.670 đồng/kg.
Ngày 27-7-2021 giá xăng dầu giảm tượng trưng: Xăng E5RON92 giảm 112 đồng/lít, giá bán 20.498 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 102 đồng/lít, giá bán 21.681 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S giảm 162 đồng/lít, giá bán 16.375 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 105 đồng/lít, giá bán 15.398 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 148 đồng/kg, giá bán 15.522 đồng/kg.
Ngày 27-7-2021, lần thứ 2 trong năm giá xăng dầu giảm, mức giảm không đáng kể gì so với nhiều lần tăng giá
Lần điều chỉnh ngày 11-8-2021, giá bán lẻ xăng dầu ổn định: Xăng E5RON92 giữ ổn định, giá bán 20.498 đồng/lít; Xăng RON95-III ổn định giá bán 21.681 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S giảm 202 đồng/lít, giá bán 16.173 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 219 đồng/lít, giá bán 15.179 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 117 đồng/kg, giá bán 15.405 đồng/kg
Biểu đồ cho thấy, từ đầu năm đến đầu tháng 8-2021, giá xăng dầu đã liên tục tăng, chỉ có 2 lần giảm mang ý nghĩa tượng trưng
Ngày 26-8-2021 giá xăng dầu giảm nhiều nhất trong năm: Xăng E5RON92 giảm 607 đồng/lít, giá bán 19.891 đồng/lít.; Xăng RON95-III giảm 550 đồng/lít, giá bán 21.131 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S giảm 506 đồng/lít, giá bán 15.667 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 417 đồng/lít, giá bán 14.762 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 350 đồng/kg, giá bán 15.055 đồng/kg.
Lần giảm giá xăng dầu này bị dư luận bức xúc rất nhiều. Lý do là lần giảm giá này diễn ra trong bối cảnh rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Việc di chuyển bằng các phương tiện giao thông rất ít, nên giá xăng dầu giảm nhưng người dân và doanh nghiệp gần như không được hưởng bao nhiêu
Ngày 10-9-2021, giá xăng dầu lại tăng: Xăng E5RON92 tăng 252 đồng/lít, giá bán 20.143 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 266 đồng/lít, giá bán 21.397 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tưng 355 đồng/lít, giá bán 16.022 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 320 đồng/kg, giá bán 15.082 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 897 đồng/kg, giá bán 15.952 đồng/kg
Biểu đồ cho thấy giá xăng dầu ngày càng tăng cao
Ngày 25-9-2021 giá xăng tăng thêm nữa: Xăng E5RON92 tăng 573 đồng/lít, giá bán 20.716 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 548 đồng/lít, giá bán 21.945 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 564 đồng/lít, giá bán 16.586 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 561 đồng/lít, giá bán 15.643 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 628 đồng/lít, giá bán 16.580 đồng/kg
Ngày 11-10-2021 giá xăng tiếp tục tăng mạnh: Xăng E5RON92 tăng 967 đồng/lít, giá bán 21.683 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 934 đồng/lít, giá bán 22.879 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S ăng 959 đồng/lít, giá bán 17.545 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 979 đồng/lít, giá bán 16.622 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 517 đồng/lít, giá bán 17.097 đồng/kg
Ngày 26-10-2021 giá bán lẻ xăng dầu tăng vọt: Xăng E5RON92 tăng 1.427 đồng/lít, giá bán 23.110 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 1.459 đồng/lít, giá bán 24.338 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 1.171 đồng/lít, giá bán 18.716 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 1.015 đồng/lít, giá bán 17.637 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 113 đồng/lít, giá bán 17.210 đồng/kg
Ngày 10-11-2021, giá xăng tiến sát mốc 25.000 đồng/lít. Cụ thể xăng RON95 tăng thêm 658 đồng/lít lên mức 24.996 đồng/lít
Giá xăng đã tăng bao nhiêu trong hơn 10 tháng qua?
Xu hướng từ đầu năm đến nay là giá tăng là chủ yếu, giảm gọi là...
Từ tháng 1 đến 10-11-2021 đã có 14 lần giá xăng dầu tăng giá
Có 3 lần giá xăng dầu giảm nhưng mức giảm rất ít hoặc giảm nhưng đúng lúc giãn cách nhu cầu tiêu thụ xăng dầu rất ít
Từ ngày 2-1-2022, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng thay vì 15 ngày như hiện nay.
Trong giai đoạn cuối năm 2021 sẽ còn một số lần điều chính giá bán lẻ xăng dầu. Nhiều người dự đoán, giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC