Đời sống

Gần 87.000 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 7/2021

An Nhiên
ANTD.VN - Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 7/2021 có 86.990 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; trong đó 85.316 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 1.674 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề.
Gần 87.000 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 7/2021 ảnh 1
Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm của ngành trong tháng 7/2021.

Theo đó, trong tháng 7/2021 toàn ngành bảo hiểm xã hội đã thu 31.696 tỷ đồng; trong đó thu bảo hiểm xã hội 21.765 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 1.652 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế 8.229 tỷ đồng, thu phạt lãi chậm đóng 50 tỷ đồng.

Tính đến tháng 7/2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 16,533 triệu người, chiếm 33,21% lực lượng lao động trong độ tuổi trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 15,237 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 1,296 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13,53 triệu người, chiếm 27,18% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 88,121 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90,28%.

Cũng theo báo cáo này, trong tháng 7/2021 có 86.990 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; trong đó 85.316 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 1.674 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi 1.484 tỷ đồng giải quyết chế độ cho các đối tượng này.

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã giải quyết 9.355 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, 88.506 người hưởng trợ cấp một lần (trong đó 79.839 người nghỉ việc việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần), giải quyết 718.499 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, đường sức, phục hồi sức khỏe. Số tiền chi trả chế độ bảo hiểm trong tháng 7/2021 là 20.661 tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC