Kinh doanh

Doanh nghiệp không được góp vốn bằng tiền mặt

Thái Nguyên

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17-3-2015. 

Theo đó, các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. Khi thực hiện các giao dịch nêu trên, doanh nghiệp có thể thanh toán bằng séc; bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền hoặc các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp theo quy định hiện hành. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC