Chính trị - Xã hội

Doanh nghiệp chưa quan tâm phục hồi môi trường

Thái Nguyên
ANTĐ - Theo thống kê của Bộ TN-MT, từ năm 2008 đến nay Bộ và các tỉnh, thành phố đã duyệt 1.420 dự án cải tạo, phục hồi môi trường, với tổng số tiền ký quỹ trên 1.360 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế nhiều tổ chức, cá nhân vẫn chưa quan tâm thực hiện. 

Nguyên nhân là do vẫn chưa có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về cải tạo, phục hồi môi trường cho từng loại hình khai thác khoáng sản. Thủ tục hành chính để rút khoản tiền mà chủ đầu tư đã ký quỹ phục hồi môi trường phức tạp, nên nhiều doanh nghiệp không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường như đã cam kết và cũng không lấy lại tiền ký quỹ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC