Chính trị - Xã hội

Đình chỉ 25 tàu hoạt động trên vịnh Hạ Long

MAI PHƯƠNG
ANTD.VN - UBND thành phố Hạ Long vừa có văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với 16 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long còn nợ đọng thuế, trong đó 10 doanh nghiệp đang hoạt động, 6 doanh nghiệp đã chuyển chủ sở hữu tàu sang chủ mới. 

10 doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH du lịch và cảm xúc Hạ Long, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quảng Nam, Công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên, Công ty TNHH Thanh Niên, Công ty Cổ phần Đức Minh Hương, Công ty TNHH MTV Toàn Hữu Nghị, Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Sơn Long, Chi nhánh Công ty Cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Đông Dương tại Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV du lịch Thanh Thuỷ và Công ty TNHH dịch vụ Thịnh Vượng.

Tổng số tàu bị đình chỉ hoạt động là 25 tàu, sẽ không được cấp phép hoạt động trên vịnh Hạ Long từ ngày 4-8-2016. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC