Đời sống

Điều kiện để hưởng lương hưu thay đổi như thế nào khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực?

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 quy định tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ trình, do vậy,  từ năm 2021 điều kiện hưởng lương hưu cũng sẽ có sự thay đổi.
Điều kiện để hưởng lương hưu thay đổi như thế nào khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực? ảnh 1

Từ năm 2021, điều kiện hưởng lương hưu của người lao động sẽ có sự thay đổi

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Do vậy, điều kiện hưởng lương hưu của người lao động từ năm 2021 cũng sẽ có sự thay đổi.

Cụ thể, người lao động khi nghỉ việc mà có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019;

Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021;

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

Trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC